Memaparkan senarai jawatan yang boleh dipohon oleh calon yang mempunyai Diploma, Sijil, STP, STPM dan STAM.
Disertakan juga maklumat terperinci Skim Perkhidmatan untuk setiap jawatan.
BIL JAWATAN GRED KOD SKIM
1. Penolong Pegawai Penyediaan Makanan C29 C0002
2. Penolong Pegawai Teknologi Makanan C29 C0003
3. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma (Pendidikan Islam) DG29 D0002 Skim
4. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma (Sains Am) DG29 D0009
5. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma (Sejarah) DG29 D0010
6. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma (Bahasa Inggeris) DG29 D0011
7. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma (Geografi) DG29 D0012
8. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma (Kemahiran Hidup) DG29 D0013
9. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma (Bahasa Melayu) DG29 D0014
10. Penolong Pegawai Pertanian G29 G0001
11. Penolong Pegawai Veterinar G29 G0002
12. Penolong Pemelihara Hutan G29 G0003
13. Penolong Pegawai Perikanan G29 G0008
14. Penolong Jurutera ( Awam ) JA29 J0001
15. Penolong Jurutera ( Elektrik ) JA29 J0002
16. Penolong Jurutera ( Mekanikal ) JA29 J0003
17. Penolong Juruukur Bahan JA29 J0004
18. Penolong Pegawai Perancang Bandar Dan Desa JA29 J0005
19. Penolong Pegawai Senibina JA29 J0014
20. Penolong Arkitek Landskap JA29 J0012
21. Penolong Pegawai Syariah LS29 L0002
22. Penolong Pegawai Tanah NT29 N0001
23. Setiausaha Pejabat N29 N0019
24. Penghulu NP29 N0002
25. Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam S29 S0002
26. Penolong Pegawai Belia Dan Sukan S29 S0003
27. Penolong Pegawai Pembangunan Masyarakat S29 S0008
28. Penolong Pegawai Penerangan S29 S0012
29. Penolong Akauntan W29 W0002