Sila mohon jawatan mengikut kelayakan dan rujuk Skim Perkhidmatan berikut untuk membuat pilihan.

SKIM PERKHIDMATAN MENGIKUT KELAYAKAN
KELAYAKAN IJAZAH DAN SARJANA
KELAYAKAN DIPLOMA, STP, STPM, HSC ATAU STAM
KELAYAKAN SPM, MCE, SPVM, SPMV, STA, STU ATAU Sijil
KELAYAKAN PT3, PMR, SRP ATAU LCE